Hibah Tanah Lot Lidi

Hibah Tanah Lot Lidi

Banyak individu membeli tanah lot lidi disebabkan tertarik dengan tawaran harga yang lebih murah berbanding harga tanah di kawasan yang sama. Sebagai pengguna yang bijak, perlu selidik terlebih dahulu mengapa ia dijual murah. Selain itu, bakal pembeli juga perlu tahu...
Panduan Menguruskan Perintah Pembahagian Pusaka Kecil

Panduan Menguruskan Perintah Pembahagian Pusaka Kecil

Apabila pemohon/waris menerima Perintah Pembahagian setelah selesai perbicaraan  ( Borang E atau Borang F atau kedua-duanya Bagi Permohonan Awal-Seksyen 8 dan Borang T atau Borang F atau kedua-duanya Bagi Permohonan Berikutnya- Seksyen 17), pemohon/waris dinasihatkan...
Fatwa Parameter Syariah Bagi Pelaburan Emas

Fatwa Parameter Syariah Bagi Pelaburan Emas

Sepertimana kita berjual beli barangan dan servis yang lain, jual beli emas mestilah memenuhi syarat-syarat umum jual beli mengikut parameter syariah, iaitu dari sudut pihak yang berakad, barangan yang dijual beli dan sighah akad yang jelas. Bezanya bagi anda yang...
Wariskan Harta Kepada Keluarga Secara Wakaf Zurri atau Hibah ?

Wariskan Harta Kepada Keluarga Secara Wakaf Zurri atau Hibah ?

Sebut sahaja tentang wakaf harta, biasanya kita kaitkan dengan amal jariah untuk masjid, surau, sekolah dan tahfiz. Sebenarnya terdapat satu jenis wakaf yang mana manfaat harta yang diwakafkan itu ditujukan kepada keluarga, waris dan keturunan pewakaf sendiri!...
error: Sorry, content is protected!