Tempoh Masa Pengeluaran KWSP Akaun 1, 2 dan 3

Tempoh Masa Pengeluaran KWSP Akaun 1, 2 dan 3

KWSP baru memperkenalkan tambahan akaun 3 bagi simpanan KWSP yang telah pun bermula pada 11 Mei 2024. Ia dinamakan sebagai akaun fleksibel, yang mana lebih mudah bagi pencarum KWSP untuk mengeluarkan wang simpanan dari Akaun 3 tersebut apabila adanya keperluan...
Sejarah Pajak Gadai Ar-Rahnu di Malaysia

Sejarah Pajak Gadai Ar-Rahnu di Malaysia

Ar-rahnu, atau gadaian bermaksud menjadikan sesuatu barang yang bernilai sebagai cagaran hutang yang diambil. Sekiranya hutang gagal dibayar, hutang tersebut ditebus dan diganti dengan barang yang digadaikan. Dalam ayat Quran, disebut mengenai gadaian dalam keadaan...
Fatwa Parameter Syariah Bagi Pelaburan Emas

Fatwa Parameter Syariah Bagi Pelaburan Emas

Sepertimana kita berjual beli barangan dan servis yang lain, jual beli emas mestilah memenuhi syarat-syarat umum jual beli mengikut parameter syariah, iaitu dari sudut pihak yang berakad, barangan yang dijual beli dan sighah akad yang jelas. Bezanya bagi anda yang...
Wariskan Harta Kepada Keluarga Secara Wakaf Zurri atau Hibah ?

Wariskan Harta Kepada Keluarga Secara Wakaf Zurri atau Hibah ?

Sebut sahaja tentang wakaf harta, biasanya kita kaitkan dengan amal jariah untuk masjid, surau, sekolah dan tahfiz. Sebenarnya terdapat satu jenis wakaf yang mana manfaat harta yang diwakafkan itu ditujukan kepada keluarga, waris dan keturunan pewakaf sendiri!...
error: Sorry, content is protected!