Panduan Menguruskan Perintah Pembahagian Pusaka Kecil

Panduan Menguruskan Perintah Pembahagian Pusaka Kecil

Apabila pemohon/waris menerima Perintah Pembahagian setelah selesai perbicaraan  ( Borang E atau Borang F atau kedua-duanya Bagi Permohonan Awal-Seksyen 8 dan Borang T atau Borang F atau kedua-duanya Bagi Permohonan Berikutnya- Seksyen 17), pemohon/waris dinasihatkan...
Fatwa Parameter Syariah Bagi Pelaburan Emas

Fatwa Parameter Syariah Bagi Pelaburan Emas

Sepertimana kita berjual beli barangan dan servis yang lain, jual beli emas mestilah memenuhi syarat-syarat umum jual beli mengikut parameter syariah, iaitu dari sudut pihak yang berakad, barangan yang dijual beli dan sighah akad yang jelas. Bezanya bagi anda yang...
Wariskan Harta Kepada Keluarga Secara Wakaf Zurri atau Hibah ?

Wariskan Harta Kepada Keluarga Secara Wakaf Zurri atau Hibah ?

Sebut sahaja tentang wakaf harta, biasanya kita kaitkan dengan amal jariah untuk masjid, surau, sekolah dan tahfiz. Sebenarnya terdapat satu jenis wakaf yang mana manfaat harta yang diwakafkan itu ditujukan kepada keluarga, waris dan keturunan pewakaf sendiri!...
Wakaf Tunai dan Harta Alih

Wakaf Tunai dan Harta Alih

Ibadah wakaf merupakan sedekah jariah yang membolehkan pewakaf memperoleh ganjaran pahala yang berterusan, walaupun setelah dia meninggal dunia. Selama mana harta tersebut memberi manfaat, selagi itulah pahala mengalir.  Oleh yang demikian, harta yang diwakafkan...
Jenis-jenis Wakaf Harta

Jenis-jenis Wakaf Harta

Wakaf harta merupakan sedekah berterusan yang membolehkan pewakaf mendapat pahala berterusan. Malah penerimanya turut mendapat faedah yang berpanjangan kerana pemberian harta wakaf bersifat kekal dan oleh yang demikian perancangan untuk manfaatnya adalah untuk jangka...
error: Sorry, content is protected!