Keputusan Kes Mahkamah Pemberian Hibah Samarata Kepada Anak

Keputusan Kes Mahkamah Pemberian Hibah Samarata Kepada Anak

Artikel yang lalu berkisar mengenai hukum melebihkan pemberian hibah harta kepada sebahagian anak. Pada dasarnya, pemilik harta berhak memberikan sebanyak mana pun hartanya kepada sesiapa pun selagi dia masih hidup. Meskipun diberi kebebasan, Islam menyarankan ibu...
Siapa Patut Bayar Kos Pengurusan Pusaka?

Siapa Patut Bayar Kos Pengurusan Pusaka?

Sebelum harta pusaka dapat diagihkan kepada waris-waris Faraid, Pentadbir pusaka perlu menguruskan prosedur tuntutan pusaka sehingga selesai.  Pengurusan pusaka tidak percuma. Kosnya samada besar atau kecil bergantung kepada nilai dan jenis harta pusaka yang...
Isu ‘Pemilikan Sempurna’ Bagi Hibah Rumah Dalam Pinjaman Bank

Isu ‘Pemilikan Sempurna’ Bagi Hibah Rumah Dalam Pinjaman Bank

Secara amalannya, harta yang dibeli melalui pembiayaan pinjaman bank akan dicagar kepada pihak bank untuk dijadikan sekuriti bayaran balik hutang. Tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan bank sebagai pemiutang atau pembiaya terpelihara.  Sekiranya peminjam gagal...
Pasangan Suami Isteri Tiada Anak Perlu Hibahkan Harta

Pasangan Suami Isteri Tiada Anak Perlu Hibahkan Harta

Rezeki datang dalam pelbagai bentuk. Terdapat pasangan suami isteri yang melahirkan keluarga yang besar, dan ramai anak tetapi tidak pula dikurniakan rezeki kewangan yang banyak. Hidup agak sesak kerana perlu menanggung pelbagai kos untuk menyara keluarga, pendidikan...
error: Sorry, content is protected!